เจนนิเฟอร์ฟินนิแกน

ภาพยนตร์เรื่องการค้ามนุษย์ในวัยเด็ก 'Baby Sellers' ที่นำแสดงโดย Kirstie Alley และ Jennifer Finnigan

Lifetime ประกาศวันฉายรอบปฐมทัศน์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพยนตร์ต้นฉบับ Baby Sellers เกี่ยวกับการค้าทารกระหว่างประเทศนำแสดงโดย Kirstie Alley, Jennifer Finniganเรียนรู้เพิ่มเติม